Announcements

Total 48
Number Title Author Date Votes Views
Notice
한인 학생 및 연구원 점심 모임 안내 (ETHZ, EMPA/EAWAG)
Yeon Kyoung Bahk | 2015.09.28 | Votes 1 | Views 1129
Yeon Kyoung Bahk 2015.09.28 1 1129
Notice
ETHZ이나 취리히 지역 기관으로 새로오신 분들께.
Yeon Kyoung Bahk | 2015.08.05 | Votes 1 | Views 1097
Yeon Kyoung Bahk 2015.08.05 1 1097
45
[석식간담회] 삼성바이오에피스
Dongho Kang | 2018.03.20 | Votes 0 | Views 8
Dongho Kang 2018.03.20 0 8
44
[채용공고] 삼성전자 메모리사업부 채용 공고
Dongho Kang | 2018.03.20 | Votes 0 | Views 9
Dongho Kang 2018.03.20 0 9
43
[KSAE] 2018년 봄학기 개강모임
Dongho Kang | 2018.03.16 | Votes 0 | Views 20
Dongho Kang 2018.03.16 0 20
42
[석식 간담회] SK Hynix 메모리반도체 연구개발 직무소개
Dongho Kang | 2018.03.06 | Votes 0 | Views 76
Dongho Kang 2018.03.06 0 76
41
[채용공고] LG CNS
Dongho Kang | 2018.02.10 | Votes 0 | Views 140
Dongho Kang 2018.02.10 0 140
40
[채용공고] NAVER Summer Internship Program
Dongho Kang | 2018.01.21 | Votes 0 | Views 137
Dongho Kang 2018.01.21 0 137
39
[KSAE] 2018년 신년회 공지
Dongho Kang | 2018.01.09 | Votes 0 | Views 163
Dongho Kang 2018.01.09 0 163
38
[세미나] 2017년 재스위스한인과학기술자협회 세미나 공지
Dongho Kang | 2017.12.15 | Votes 0 | Views 211
Dongho Kang 2017.12.15 0 211
37
[KSAE] 운영진 인사글 및 가을학기 공지사항
D Kang | 2017.10.17 | Votes 2 | Views 371
D Kang 2017.10.17 2 371
36
[KSAE] 임원진 선출 (2017-)
Sung Min Kim | 2017.09.28 | Votes 2 | Views 353
Sung Min Kim 2017.09.28 2 353