Announcements

Total 55
Number Title Author Date Votes Views
Notice
한인 학생 및 연구원 점심 모임 안내 (ETHZ, EMPA/EAWAG)
Yeon Kyoung Bahk | 2015.09.28 | Votes 1 | Views 1342
Yeon Kyoung Bahk 2015.09.28 1 1342
Notice
ETHZ이나 취리히 지역 기관으로 새로오신 분들께.
Yeon Kyoung Bahk | 2015.08.05 | Votes 1 | Views 1323
Yeon Kyoung Bahk 2015.08.05 1 1323
42
[석식 간담회] SK Hynix 메모리반도체 연구개발 직무소개
Dongho Kang | 2018.03.06 | Votes 0 | Views 192
Dongho Kang 2018.03.06 0 192
41
[채용공고] LG CNS
Dongho Kang | 2018.02.10 | Votes 0 | Views 268
Dongho Kang 2018.02.10 0 268
40
[채용공고] NAVER Summer Internship Program
Dongho Kang | 2018.01.21 | Votes 0 | Views 265
Dongho Kang 2018.01.21 0 265
39
[KSAE] 2018년 신년회 공지
Dongho Kang | 2018.01.09 | Votes 0 | Views 269
Dongho Kang 2018.01.09 0 269
38
[세미나] 2017년 재스위스한인과학기술자협회 세미나 공지
Dongho Kang | 2017.12.15 | Votes 0 | Views 290
Dongho Kang 2017.12.15 0 290
37
[KSAE] 운영진 인사글 및 가을학기 공지사항
D Kang | 2017.10.17 | Votes 2 | Views 477
D Kang 2017.10.17 2 477
36
[KSAE] 임원진 선출 (2017-)
Sung Min Kim | 2017.09.28 | Votes 2 | Views 507
Sung Min Kim 2017.09.28 2 507
35
[석식 간담회] SKhynix DRAM 개발본부
Sung Min Kim | 2017.08.07 | Votes 0 | Views 443
Sung Min Kim 2017.08.07 0 443
34
[채용공고] 현대제철 해외 우수인재 채용
Sung Min Kim | 2017.06.19 | Votes -1 | Views 439
Sung Min Kim 2017.06.19 -1 439
33
[채용공고] 부산대학교 현지 리쿠르팅
Sung Min Kim | 2017.05.02 | Votes 0 | Views 500
Sung Min Kim 2017.05.02 0 500